środa, 9 października 2013

Leszek Miller u papieża

Podczas audiencji prywatnej w Watykanie Leszek Miller podziękował papieżowi za 25 lat jego pontyfikatu oraz za wsparcie, jakiego zawsze udzielał Polsce.


Jan Paweł II przyjął premiera Leszka Millera na blisko 20-minutowej audiencji prywatnej w Watykanie, na której szef rządu polskiego podziękował papieżowi za wsparcie w referendum unijnym oraz przedstawił stanowisko, jakie Polska zaprezentuje na rozpoczynającej się w sobotę w Rzymie konferencji międzyrządowej.

Konferencja ta ma ustalić tekst Konstytucji Unii Europejskiej.

Premier Miller powiedział dziennikarzom po audiencji, iż w trakcie rozmowy z papieżem zapewnił go, że w przemówieniu, które wygłosi w sobotę na konferencji, będzie się domagał nawiązania do chrześcijańskiej tradycji Europy we wstępie do Konstytucji UE.

Podczas audiencji Leszek Miller podziękował papieżowi za wszystko, co uczynił dla Polski w ciągu 25 lat pontyfikatu.

"Sądzę, że myśli wielu Polaków szczególnie biegną z tej okazji do Watykanu, do polskiego papieża. Uświadamiamy sobie, być może lepiej w tych dniach, jak wiele Ojciec Święty dla nas zrobił" - powiedział premier dziennikarzom.

Premier życzył papieżowi dobrego zdrowia i podkreślił w rozmowie z Janem Pawłem II, że Polska czeka na jego kolejny przyjazd.

"Papież zawsze mówi w takich wypadkach: »jak Bóg da, to przyjadę«" - dodał Miller.

Premier powiedział, że zawsze, gdy ma okazję w Watykanie rozmawiać o Polsce, papież jest bardzo głęboko poruszony.

"Widać jak wspomnienia z Polski wzruszają papieża i jak tęskni za Polską" - relacjonował Miller.

Pytany o zdrowie Ojca Świętego premier powiedział, że podczas piątkowego spotkania nie stwierdził, by papież wyglądał "gorzej niż zazwyczaj".

"Ale oczywiście widać, że cierpi, że te lata zrobiły swoje. Jednak umysł, jak zwykle, ma bardzo jasny. Jest bardzo ciekawy tego, co się dzieje w Polsce i na świecie" - mówił.

Miller powiedział dalej, że papież żywo interesował się naszym stanowiskiem w sprawie umieszczenia w preambule Traktatu Konstytucyjnego odniesienia do tradycji chrześcijańskich.

Jednym z postulatów, jakie Polacy przedstawią na rozpoczynającej się w sobotę w Rzymie konferencji międzyrządowej, jest wpisanie do wstępu Konstytucji unijnej odwołania się do tradycji chrześcijańskiej.

Premier Miller podkreślił, że zapis dotyczący chrześcijańskich tradycji europejskich powinien znaleźć się w Konstytucji "dla zwykłej uczciwości, albowiem trudno zrozumieć dzieje Europy bez chrześcijańskich korzeni, bez chrześcijańskiej tradycji".

Szef rządu podarował papieżowi obraz przedstawiający jesienny pejzaż. "Powiedziałem, że tak teraz wygląda Polska, że tak wyglądają nasze lasy i łąki i gdyby papież mógł przyjechać, to taki obraz by zobaczył" - dodał.

Źródła watykańskie podkreślają w związku z wizytą premiera Leszka Millera, że w odczuciu Stolicy Apostolskiej stanowisko Polski w dyskusji toczącej się w Unii Europejskiej ma bardzo ważne i istotne znaczenie i że Kościół przywiązuje do niego wielką wagę.

1 komentarz: